Đoàn Long-Tháng Một 23, 2019
0 Comments

Thời gian: 90 phút
Lợi ích: Làm giảm căng tức bầu ngực, hỗ trợ điều trị tắc tuyến sữa, kích thích tuyến sữa hoạt động lại bình thường … Hiệu quả ngay từ lần sử dụng đầu tiên

Đoàn Long-Tháng Một 22, 2019
0 Comments

Thời gian: 45 phút
Tác dụng: Dành cho mẹ bầu từ tuần 38 trở lên và mẹ ngay sau sinh: hỗ trợ kích thích tuyến sữa hoạt động, giúp sữa về nhiều trong bầu ngực, chống tắc các tuyến sữa…